Directieverslag

Sterk in crisistijd

Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2020 is Nederland al geruime tijd in een zogenaamde lock-down als gevolg van het Coronavirus dat wereldwijd is uitgebroken. Dit virus, en de maatregelen die daartegen zijn genomen, hebben ook gevolgen (gehad) voor AVROTROS. De gevolgen van de crisis zullen in de verschillende onderdelen worden toegelicht.

Ontwikkelingen gedurende het boekjaar

De pandemie en de maatregelen om deze te beteugelen hebben invloed gehad op veel aspecten binnen AVROTROS. Het personeel heeft natuurlijk direct de gevolgen ondervonden maar ook de programmering, het financiële resultaat en de bedrijfsvoering zijn beïnvloed door de pandemie. De invloed op het personeel en de bedrijfsvoering wordt toegelicht in de paragraaf over de Organisatie en de invloed op het financiële resultaat in de paragraaf over de Financiën. Ten aanzien van de programmering zijn direct bij het uitbreken van de pandemie in Nederland maatregelen genomen om de gevolgen op de programmering te beperken. Dit is in veel gevallen gelukt. Een deel van de programmering bleek ook zonder publiek op zender te kunnen (waaronder Radar, Opsporing Verzocht, Opgelicht) en voor andere programma’s zijn alternatieven gekomen (waaronder het Prinsengrachtconcert en Opium op Oerol). Helaas zijn ook programma’s vervallen (Songfestival of de Muziekfeesten op het plein) of uitgesteld (Tussen & Kitsch en Nu te Zien). Daarnaast heeft een programma als EenVandaag extra zendtijd gekregen om een bijdrage kunnen leveren aan de behoefte aan extra informatie in de samenleving met een extra wekelijkse uitzending.

Het jaar is niet alleen vanwege de pandemie een bijzonder jaar geweest. 2020 was ook het jaar dat het merk is vernieuwd en waarin na 7 jaar exploitatie is besloten tot het sluiten van het VondelCS. Daarnaast zijn stappen gezet op weg naar een scherpere formulering van de maatschappelijke waarde van AVROTROS en onze programma’s.