Verslag Verenigingsraad

Vernieuwde VR

De Verenigingsraad (VR) is binnen de omroepvereniging AVROTROS het orgaan dat de leden vertegenwoordigt. De VR staat AVROTROS bij met raad en daad en wordt via de leden gevoed door geluiden uit de maatschappij waar zij allen middenin staan. In 2020 hebben er voor het eerst sinds de fusie tussen AVRO en TROS VR-verkiezingen plaatsgevonden. Deze hebben geleid tot een deels vernieuwde VR per 1 januari 2021.

De verkiezing van nieuwe leden is een van de speerpunten van 2020 geweest voor de VR. Zoals statutair vastgelegd heeft de helft van de zittende leden (de langstzittenden) plaatsgemaakt voor nieuwe leden. De VR is opgedeeld in vijf Regionale Commissies (Centrum Oost, Centrum West, Noord, Zuid Oost, Zuid West), die idealiter elk even sterk vertegenwoordigd zijn. Helaas is het met de verkiezingen die in 2020 zijn gehouden niet gelukt om elke regio volledig te vullen. Het vermoeden bestaat dat door de coronacrisis potentiële nieuwe leden niet zijn bereikt. Voor de regio Centrum Oost zijn er nog enkele vacatures te vervullen; daarom zijn er in 2021 nieuwe verkiezingen voor die regio.

Per 1 januari maakt Theo Koning, tot dan toe voorzitter, geen deel meer uit van de VR. Jeroen Wijers (sinds 2014 lid van de VR en sinds 2016 voorzitter van de VR-regio Centrum Oost) bekleedt op dit moment tijdelijk de functie van voorzitter van de VR. Het aantal leden van de VR is per 1 januari 2021 42; zij vervullen vanuit de diverse kennis- en expertisevelden waaruit ze zelf afkomstig zijn een sterke dienstverlenende rol. Onderverdeeld in commissies (Financiële Commissie, Programmacommissie, Verenigingscommissie en Commissie Strategie en Beleid) en aansluitend op de persoonlijke achtergrond en kennis van de VR-leden, geven zij invulling aan de rol van de VR. Door de manier waarop de VR is samengesteld, vormt deze een uitermate hecht en actief orgaan, dat als dwarsdoorsnede van de Nederlandse maatschappij naadloos aansluit op het brede profiel van AVROTROS.