Verslag Ondernemingsraad

Positief over corona-aanpak

AVROTROS beschikt over een actieve Ondernemingsraad (OR), die uit tien leden bestaat. De OR behartigt de belangen van het personeel binnen AVROTROS en heeft (pro)actief contact met de directie over beslissingen en beleid.

Per 31 december 2020 bestaat de OR van AVROTROS uit 10 leden : Julia Gonnissen (voorzitter), Harold Boter, Wannes Dirven, Loes Herman, Corine Michel, Kees Palsma, Puck Scheres, Alissa van Tricht, Herman Zaalberg en Jan Zwart. Ter ondersteuning is Petra Borgonjen als ambtelijk secretaris aan de OR toegevoegd.

In 2020 heeft de AVROTROS OR zich met diverse zaken bezig gehouden. Zo adviseerde de OR positief over de sluiting van VondelCS in 2021. Ook heeft de OR een positief advies uitgebracht voor de aanstelling van een Financieel Project Manager ter vervanging van twee bestaande functies. Punt van zorg daarbij is dat andere medewerkers in het financiële proces overbelast kunnen raken omdat de nieuwe functionaris niet alle taken uit de bestaande functies zal overnemen. Goede afspraken vooraf over de inrichting van de werkprocessen en regelmatige evaluatie hiervan acht de OR daarom van belang.

In 2020 is, een jaar later dan gepland, een Medewerkersbelevingsonderzoek (MBO) gehouden. De OR adviseerde bij de opzet van het onderzoek over de vragen, communicatie richting medewerkers, privacy en bespreking van de resultaten. Niet alles is precies gelopen zoals de OR voor ogen had, maar in grote lijnen verliep het MBO goed en de uitkomsten zijn overwegend positief. In 2021 staan de voorgenomen aandachtspunten en acties van de directie naar aanleiding van het MBO en de terugkoppeling met de verschillende afdelingen op de agenda.