Sociaal verslag

Samenwerken tijdens de coronacrisis

AVROTROS zet binnen het personeelsbeleid al jaren de ‘employee journey’ centraal, oftewel de ‘reis’ die de werknemers afleggen bij de omroep. De werkgever moedigt werknemers aan het optimale uit zichzelf te halen, ondersteunt eigen initiatief en helpt op die manier het personeel te groeien en zich te ontplooien. De coronapandemie heeft er in 2020 voor gezorgd dat de manier van (samen)werken volledig is veranderd. Dit heeft echter amper invloed gehad op de werktevredenheid (hoog) of het ziekteverzuim (als vanouds laag).

De inzet van AVROTROS als maatschappelijk betrokken en bewuste organisatie is er altijd op gefocust om onder het personeel een hogere betrokkenheid te creëren tot baan- en functie-inhoud. Dit om het talent dat AVROTROS in huis heeft te ontwikkelen, te optimaliseren en te behouden. De verantwoordelijke positie die een publieke omroep in de maatschappij heeft, begint bij verantwoordelijkheid voor en loyaliteit naar de directe medewerkers. De nieuwe slogan ‘De omroep voor ons’ is dan ook net zo toepasbaar op het publiek als op het personeel. AVROTROS is er voor hen en heeft dat ook tijdens de coronacrisis laten zien.

Vrij snel nadat de eerste tekenen van de pandemie zich hebben aangediend, is op een zeer organische manier crisismanagement in werking getreden. Alle personeelsleden zijn vanuit huis gaan werken. Indien dit niet mogelijk was in verband met plaatsgebonden werkzaamheden, is de werkplek in het AVROTROS-pand coronaproof gemaakt. De personeelsleden die thuiswerken hebben alle benodigdheden om te kunnen functioneren in bruikleen meegekregen. Ook was er budget beschikbaar om de werkplek thuis geschikt te maken. Vanuit de organisatie is een coronacrisisteam aangesteld dat actief communiceert met de medewerkers. In het begin gebeurde dat meerdere malen per week; later, toen de situatie normaliseerde, iets minder frequent. Op deze manier is het voltallige personeel betrokken gebleven bij de organisatie.

Dat deze benadering succesvol was, was ook direct terug te zien in de resultaten van het Medewerker Belevingsonderzoek, waarvoor in 2015 de nulmeting is gedaan. Ruim 90 procent van de medewerkers werkt met plezier voor AVROTROS. Er is een significante stijging waarneembaar in het vertrouwen dat medewerkers hebben in de directie en de organisatie. Maar ook op de punten ‘beleving’ (nu op 75 procent, +10 procent ten opzichte van de nulmeting), ‘loyaliteit’ (+9 procent naar 79 procent) en ‘betrokkenheid’ (+4 procent naar 84 procent) zijn duidelijke groeicijfers waarneembaar. De frequente communicatie heeft hier onbetwist aan bijgedragen.