Thuishaven voor de jeugd

Meebewegen met de trend

Als thuishaven voor de jeugd biedt AVROTROS programma’s die sterk de nadruk leggen op de kernwaarden die ook in de programmering voor volwassenen naar voren komen. Sociale cohesie is daarbij heel belangrijk.

AVROTROS kiest bij haar kinder- en jeugdprogramma’s voor vrolijke thema’s, die dicht bij kinderen staan. In het algemeen is het pedagogische en educatieve karakter gematigd en voornamelijk gericht op omgangsvormen tussen mensen; op zaken als vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. AVROTROS produceert kinderprogramma’s in verschillende genres: dramaseries, spelprogramma’s, muziekprogramma’s, contests en een talkshow. Doelstelling is vooral kinderen op speelse wijze te activeren hun grenzen te verleggen, avonturen te beleven, te bewegen, te zingen, te dansen, aan sport te doen, te knutselen, muziek te maken… Met andere woorden: hen te inspireren om hun talent te ontwikkelen. De programma’s kenmerken zich door laagdrempeligheid in taalgebruik, begrijpelijkheid en visualisatie.